Oznakowania i ścieżki dotykowe dla niewidomych

Oznakowania stają się nieodłącznym elementem dostosowania warunków użytkowania przestrzeni publicznych i półprywatnych do zmieniających się wymagań i wytycznych. Stosowanie tego typu produktów poprawia bezpieczeństwo i umożliwia samodzielne poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku. Technologia przez nas opracowana pozwala na instalowanie rozwiązań trwałych, nieścieralnych niezależnie od intensywności użytkowania i mocno przylegających na praktycznie każdym rodzaju podłoża. Gruboziarnisty grys znajdujący się w mieszance żywicy chemoutwardzalnej stanowi dodatkowo zabezpieczenie przed poślizgnięciem się. Jest to szczególnie ważne w okresie zimy.

Oferujemy dwa systemy oznakowań:

A. INNOVARE DOTLINE

System oznakowań składa się z elementów typu DOT(punkt) oraz typu LINE(linia), które po zainstalowaniu na podłożu pełnią funkcje ostrzegawcze i informacyjne tworząc tzw. Strefy oznakowania dotykowego w postaci „pól uwagi” i „linii prowadzących” pozwalających osobom niewidomym i słabo widzącym poruszać się bezpiecznie w przestrzeni publicznej.

Produkty stosuje się zarówno na ciągach pieszych, drogach dojścia jak i na specjalnie wyznaczonych polach – tzw. Polach ostrzegawczych np. przed windą.

LINIE PROWADZĄCE

pasy

POLA UWAGI – GUZKI WYCZUWALNE

kropki

Charakterystyka techniczne:

  • wymiary i rozstaw zgodny z normą NF-P 98 351
  • klasa antypoślizgowości R12, wskaźnik szorstkości SRT 68
  • bardzo wysoka odporność na ścieranie
  • bardzo dobra widoczność. Współczynnik luminacji ß ˃ 0,70
  • bardzo wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, sorbenty oraz chemiczne środki służące do utrzymania czystości

B. Oznakowania informujące – z tekstem w systemie Braille’a.

Tego typu elementy sprawdzają stosuje się na poręczach oraz balustradach.

braille
Mając w ofercie tak szerokie spektrum możliwości, jesteśmy w stanie wykonać oznakowania na prawie każdym rodzaju podłoża.

Zachęcamy do współpracy !

* Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 oraz Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, a także przepisom zawartym w Prawie Budowlanym Dz. U. 156 poz. 1118 z 2006 r. – należy stosować oznaczenia kontrastowe, oznaczenia dotykowe (tzw. guzy), oznaczenia odblaskowe, zabezpieczenia antypoślizgowe, w takich miejscach jak: ciągi komunikacyjne, korytarze, schody, pochylnie, drzwi, windy, wejścia do budynków, wyjścia ewakuacyjne.

WSTECZ/REALIZACJE